فیلم/ روستای نمونه نهاوند در پیشگیری از کرونا

اگر همه مردم ایران همچون روستای «تُکّه» نهاوند کرونا را جدی گرفته بودند، کمتر از دوهفته کرونا ویروس کنترل می شد.

به گزارش عصر همدان؛ اگر همه مردم ایران مثل روستای تکه از توابع بخش مرکزی نهاوند قرنطینه را رعایت می کردند کمتر از دوهفته کرونا ویروس کنترل می شد.

این روستای ۸۵۰ نفری که به علت طبیعت زیبایش هرسال در ایام نوروز بیش از ۲هزار مسافر نوروزی داشت امسال خانواده ها اجازه ندادند فرزندانشان از شهرهای دیگر به روستا بیایند و به توصیه های خانه بهداشت توجه جدی کردند.

در ادامه فیلمی از قرنطینه اهالی، توصیه مسئول خانه بهداشت و طبیعت بهاری باغ های بادام زیبایی از این روستا را مشاهده کنید.

 

آخرین مطالب