بیشترین بازدیدها

ضد عفونی کردن شهر توسط نیروهای جهادی

به گزارش عصر همدان، نیروهای بسیجی و جهادی در مرحله سوم ضد عفونی کردن معابر و شهر اقدام به ضد عفونی ۶۰۰ واحدی مجتمع امام خمینی تا انتهای خضر کردند.

آخرین مطالب