ضدعفونی کردن برخی نقاط شهر توسط نیروهای جهادی

به گزارش عصر همدان، نیروهای جهادی شهید علی چیت سازیان پایگاه اباصالح المهدی(عج) مسجد النبی(ص) اقدام به ضد عفونی کردن برخی نقاط مختلف شهر کردند.

آخرین مطالب