گزارش ویدئویی؛

اینجا دارالجهادهمدان، به وقت جهاد

فیلمی از تلاش جهادگران سلامت استان همدان در ضدعفونی مکان های عمومی تهیه شده است.

 

به گزارش عصر همدان؛ جهادگران سلامت استان همدان، در قرارگاه جهادی سلامت حوزه علمیه همدان  شبانه روز جهت پیشگیری از شیوع کرونا در حال ضدعفونی معابر و مکان های عمومی هستند.

آخرین مطالب