راه اندازی کارگاه تولید ماسک توسط گروه های جهادی

کارگاه تولید ماسک در همدان توسط گروه های جهادی راه اندازی شده است.

به گزارش عصر همدان؛ کارگاه های تولید ماسک توسط گروه جهادی خیریه محمد رسول الله و شهید ابراهیم خانی همکار قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان همدان راه اندازی شده است.

آخرین مطالب