فیلم/جهادگران جان برکف سلامت در همدان

جهادگران جان بر کف سلامت در بیمارستان سینای همدان از جان و زندگی خود برای نجات بیماران مبتلا به کرونا گذشته اند.

به گزارش عصر همدان؛ گزارشی از جهادگران جان برکف سلامت در بیمارستان سینای همدان که شبانه روز در حال خدمت به بیماران مبتلا به کرونا هستند تهیه شده است.

 

آخرین مطالب