در روزهای کرونایی؛

«گروه های جهادی» با انگیزه «دینی» و «انسانی» معابر را ضدعفونی کردند

آخرین ویرایش در:
 هر فردی و گروهی بر حسب انگیزه «دینی» و «انسانی» خود به صورت آتش به اختیار نوع دوستانه در سراسر شهر به ضدعفونی کردن معابر و نقاط مختلف اقدام می کنند.

به گزارش عصر همدان؛ این روز ها که ویروس کرونا زندگی بسیاری از مردمان شهر ها را به هم ریخته و در امورات آنها خلل ایجاد کرده، هر فردی و گروهی بر حسب انگیزه «دینی» و «انسانی» خود به صورت آتش به اختیار نوع دوستانه دست به کار شده تا بتوانند از درد و رنجی مردمی که روزهای پایانی زمستان را می گذرانند و به امید بهار نشستند، کمتر کنند.

گروه های جهادی و پایگاه های بسیج بی مزد و منت در سراسر شهرها دست به کار شدند و نقاط مختلف را ضد عفونی می کنند؛ از صندق صدقات تا پمپ های بنزین و در منازل تا کوچه ها و معابر.

 

 

آخرین مطالب