زن ایرانی در آمریکا از کمبودهای بهداشتی می گوید

به گزارش عصر همدان؛ در این فیلم می بینید که یک زن ایرانی در آمریکا در رابطه با شیوع کرونا و کمبودها می گوید: به داد ما بدبختها در آمریکا برسید.

آخرین مطالب