کلیپ | حضور اقشار و مسئولین #همدانی در پای صندوق های رای

به گزارش عصر همدان؛  اقشار و مسئولین #همدانی در پای صندوق های رای حاضر شدند.

 

آخرین مطالب