بیشترین بازدیدها

تبلیغات کاندیداها در سطح شهر همدان

با توجه به نزدیک شدن به ساعات آخری تبلیغات کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهر همدان حال و هوایی انتخاباتی دارد.

 

به گزارش عصر همدان؛ با شروع ایام تبلیغات همه کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح شهر برای معرفی و ارائه راهکار های خود در قالب شعارهای انتخاباتی عکس و بنر های خود را بر در و دیوار شهر نصب کردند.

اگر در شهر قدمی بزنیم می توانیم تبلیغات کاندیداها در قالب های تراکت، بنر، بیلورد و …را ببینیم.

 

آخرین مطالب