۲۶ دی ماه؛ روزی که مأموران در همدان مجسمه شاه را پائین کشیدند/ فاتحه پهلوی با فرار شاه خوانده شد

۲۶ دی ماه ۵۷، با فرار شاه خائن به ملت، جرقه ای بزرگ در سراسر کشور برای پایین کشیدن و شکستن مجسمه شاه روی داد و این گونه کاخ ها و نمادهای ظلمت یکی پس از دیگری فرو ریخت و فاتحه پهلوی خوانده شد.

به گزارش خبرنگار عصر همدان؛ امروز ۲۶ دی ماه است، سالروز یک حادثه بزرگ در تاریخ ایران ما، درست ۴۱ سال پیش در چنین روزی شاه رفت، آن هم با فرحش!

فراری تاریخی از خشم و انزجار مردمی رنج دیده از ظلم و ستم پهلوی جنایتکار، فراری که با آمدن مردم به خیابان ها و شادی وصف نشدنی آنان همراه شد، یکی خوشحالی خود را با بوق های ممتد موتورسکلیت و یا خودرویش نشان می داد، آن یکی بین مردم شربت و شیرینی حتی با وجود حکومت نظامی توزیع می کرد و دیگری هم با روزنامه ای که تیتر بزرگ صفحه نخست آن “شاه رفت”، برای خود کلاهی درست کرد و عکس شاه را از روی اسکانس ها پاره کرده بود، بله شاه رفت یا به قول آن روزی ها بهتر است بگوییم “شاه در رفت”.

فاتحه پهلوی با فرار شاه خوانده شد

پس از این واقعه بود که به گفته فاطمه زنگنه کارشناس ارشد تاریخ ایران، نهضت خمینی مسیرش چنان هموار شد که به فاصله ۱۶ روز بعد شرایط برای حضور فرشته مانند و نجات بخش رهبر کبیر انقلاب به کشور فراهم شد.

وی اظهار کرد: با فرار شاه خائن به ملت، جرقه ای بزرگ در سراسر کشور برای پایین کشیدن و شکستن مجمسه شاه روی داد و این گونه کاخ ها و نمادهای ظلمت یکی پس از دیگری فرو می ریخت.

این کارشناس ارشد تاریخ افزود: با دگرگون شدن جریان نهضت امام خمینی(ره) که بر گرفته از عدالت خواهی نهضت حسینی بود، فضای انقلاب دگرگون شد، شاه از روشنگری های امام و یارانش، چنان وحشتی به جانس افتاده بود که حتی در فرودگاه با چشمانی گریان و صدایی لرزان خداحافظی کرد.

زنگنه تصریح کرد: با برچیده شدن تفکر پهلوی از ایران مردان و زنان و به ویژه جوانلان انقلابی تنها یک خواسته داشتند و آن هم بازگشت رهبرشان بود.

نهاوندی ها ۱۵ آبان ۵۷ مجسمه شاه را پائین کشیدند

وی با بیان اینکه در استان همدان همچون سایر استان های دیگر مردم انقلابی به هر نحوی خوشحالی خود را از فرار شاه نشان دادند، عنوان کرد: همدانی ها را به مردمی پیشگام در تاریخ انقلاب اسلامی می شناسند، چنانکه شاهد بودیم روزها قبل از فرار شاه در ۱۵ آبان سال ۵۷ مردم دیار نهاوند یکی از شهرهای استان همدان، مجسمه شاه جنایتکار را پائین کشیدند.

این کارشناس ارشد تاریخ ادامه داد: در همدان و در سه میدان امام خمینی(ره)، شریعتی و جهاد فعلی که به نام های میدان پهلوی و رضاشاه معروف بودند، مجسمه شاه نیز نصب بود و همدانی ها آن مجسمه ها را سرنگون کردند.

۲۶ دی ماه؛ روزی که مأموران در همدان مجسمه شاه را پائین کشیدند

زنگنه با بیان اینکه نیروی های پهلوی در اطراف مجسمه های شاه، سیم هایی نصب کرده بودند، اظهار کرد: مسئله قابل تأمل در شهر همدان این است که به دلیل سنگین بودن و کمبود امکانات پائین کشیدن مجسمه شاه در میدان پهلوی یا همان جهاد فعلی به روز بعد موکول شد.

وی تصریح کرد: همین چند ساعت تأخیر سبب شد تا مأموران شاهنشاهی که وحشت زده از خشم و خروش انقلابی انقلابیون در روز بعد بودند، در نیمه های شب خود مجسمه را پائین بکشند و به پادگان شهر همدان انتقال دهند.

زنگنه عنوان کرد: البته روایتی تأیید شده نیز است که این اقدام به تدبیر و توصیه مؤکد آیت الله مدنی انجام گرفت تا مأمورانی که خود از جنس مردم بودند با ملت انقلابی رو در رو و درگیر نشوند.

این کارشناس ارشد تاریخ ادامه داد: ساواک که دست پرورده سرویس های جاسوسی امریکا و موساد بود در آن روزهای پر التهاب چماق به دستان و اوباش را برای ضربه زدن به مردم از درون خودشان مأمور کرده بودند، اما نمی دانستند که فاتحه پهلوی با فرار شاه خوانده شده بود انقلاب راهی جزء پیروزی نداشت.

انتهای پیام/ز

آخرین مطالب