گزارش ویدئویی حضور حماسی مردم همدان؛

همه آمده بودند تا با #سردار_دلها وداع کنند

گزارشی مردمی از دیار حبیب حرم در روز پاسداشت سپهبد شهید سلیمانی تهیه شده است.

به گزارش عصر همدان؛ امروز همه آمده بودند تا با #سردار_دلها وداع کنند هرچند توفیق تشییع پیکر مطهر ایشان در دیار #حبیب_حرم مهیا نشد.

آخرین مطالب