گزارش ویدئویی؛

بسته خبری هشتک

بسته خبری هشتک این هفته عصر همدان در قالب گزارشی ویدئویی تهیه شده است.

 

به گزارش عصر همدان؛ در بسته خبری هشتک این هفته عصر همدان به موضوعاتی همچون سناریوی کشته سازی ضدانقلاب در شهرستان #بهار تا بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس پرداخته شده است.

آخرین مطالب