عکس نوشت در واکنش به اظهارات دبیر حزب اتحاد ملت

عکس نوشته ای از اطهارت اخیر دبیر حزب اتحاد ملت تهیه شده است.

به گزارش عصر همدان؛ شکوری راد ثابت کرد تضعیف طبقات محروم جامعه و به خیابان کشاندن آنان، خواست و مورد رضایت اصلاح طلبان است.

آخرین مطالب