خطاب به شکوری راد؛

ایران برای همه ایرانیان پیش کش، مردم را له نکنید!

آخرین ویرایش در:
شکوری راد ثابت کرد تضعیف طبقات محروم جامعه و به خیابان کشاندن آنان،  خواست و مورد رضایت اصلاح طلبان است.

به گزارش پایگاه خبری عصر همدان، سخنان شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در خصوص ریزش رای اصولگرایان در اعتراضات اخیر از جنبه های مختلفی حائز اهمیت و قابل تحلیل و بررسی است.

نخست به نظر می رسد برای فهم دقیق تر و روشن تر از سخنان این چهره ی برجسته جریان تجدید نظرطلبان در ایران نگاهی به سابقه حزبی که وی دبیرکلی آن را دارد انداخت.

بررسی شخصیت شکوری راد و سابقه اقدامات و سخنان وی نیز در این میان می تواند به ادراک دقیق از مسئله کمک شایانی کند.

حزب اتحاد ملت در واقع همان جبهه مشارکت ایران است که بعد از فتنه ۸۸ و به دلیل نقش رهبران آن در هدایت فکری و عملیاتی اقدام براندازانه از سوی دادگاه و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به همراه سازمان مشکوک مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شد.

هیچ کنش‌گر و تحلیلگر سیاسی در سطح کشور نمی توان یافت که به نقش و جایگاه محوری جبهه مشارکت در اقدامات براندازانه و استحاله محور در جمهوری اسلامی اذعان نداشته باشد.

به عبارت دیگر خود اعضای اصلی جبهه مشارکت نیز به این مسئله معترف هستند که از ابتدای ایجاد این حزب یکی از اهداف اصلی آن تغییر و استحاله جمهوری اسلامی از درون بوده است.

مشارکتی در رسانه های بی شماری که در بعد از دوم خرداد ۷۶ و بعدها پس از به دست آوردن مجلس ششم در اختیار داشتند تقریبا با تمام مبانی اساسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی و فراتر از آن دین اسلام آشکارا مخالفت کردند.

حمله به ساختارهای قانونی کشور،خدشه و تمسخر مقدسات دینی مانند عاشورا،ایجاد فضای شبهه در باورهای مذهبی مانند قصاص،حمایت از افراد و گروه های معاند و مخالف دین اسلام همگی مطالب آشکار و عیانی است که در رسانه ها و تریبون های اعضای اصلی این جریان در دهه ۷۰ و ۸۰ بیان شده است.

پس از انحلال این حزب که اتفاقا یکی از شعارهای محوری آن ایران برای همه ایرانیان نیز بود و اساسا این شعار انتخاباتی مشارکتی ها در انتخابات مجلس ششم به شمار می رفت سران آن با یک تغییر نام و جابجایی برخی مهره ها مجددا با نام اتحاد ملت مجوز فعالیت گرفتند.

سخنان شکوری راد از جهتی دیگر دقیقا بیان اهداف پشت پرده و دقیق از رفتار دولت روحانی و هوادارن آن در مسائل اقتصادی کشور است.

تلاش در جهت تضعیف ارتباط میان طبقات پایین و مستضعف جامعه با نظام و تقویت وضعیت ارتباطی طبقات مرفه و ثروتمند جامعه با دولت مسئله ای است که انتخابات ۹۶ نیز بارها از سوی دولت صورت گرفته است.

شکوری راد از عناصری است که در دهه ۶۰ در مخالفت با ریاست جمهوری رهبری فعلی جمهوری اسلامی بارها تلاش به برگزاری راهپیمایی کرده است،در جریان فتنه ۸۸ بازداشت و با وساطت شبیری زنجانی از مراجع تقلید و موافقت رهبری از زندان آزاد شده است.

در افراطی بودن چهره شکوری راد همین بس که با وجود وساطت یک مرجع تقلید و قول وی مبنی بر عدم ساختارشکنی، وی بارها علیه ارکان نظام سخنرانی علنی و آشکار داشته است.

مسئله اساسی در این میان آشکار شدن نگاه احزاب و افراد اصلی جریان اصطلاحا اصلاحات به مردم است.

در حالی که هنوز شعار ایران برای همه ایرانیان حضرات (که البته به معنی نفی خودی و غیر خودی در نظام بود) در اذهان همگان ثبت است سخنان شکوری راد و توهین مشمئز کننده وی به مردم جلوه ای دیگر از رفتار همراه با فریبکاری و منافقانه حضرات را نمایان کرده است.

نکته ای که آقایان و البته مردم باید بدانند این است که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی این جریان در سالهای پس از انقلاب و بخصوص دولت روحانی موجب له شدن فقرا شده است.

به عبارتی می توان چنین برداشت کرد حضرات و جریان مطبوعشان در دولت و مجلس از ضعیف تر شدن طبقات محروم جامعه و بریدن آنها از نظام راضی و خشنودند و برای آن برنامه ریزی کرده اند.

حبیب میرزایی

انتهای پیام/م

آخرین مطالب