بیشترین بازدیدها

یادداشت

موشن کمیک زیر سقف آسمان

آخرین ویرایش در:


موشن کمیک زیر سقف آسمان که در آن به مظلومیت شهدای مدافع امنیت پرداخته شده, انتشار داده شده است.

به گزارش عصر همدان, داستانک زیر سقف آسمان محصول مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج در روایتی به مظلومیت شهدای مدافع امنیت پرداخته است.
#شهدای_مدافع_امنیت
#شهید_مرتضی_ابراهیمی
#شهید_مصطفی_رضایی
#شهید_مجید_شیخی

 

آخرین مطالب