موزیک ویدئو دروغ

  موزیک ویدئو دروغ درواکنش به وعده های دروغین مسئولین انتشار داده شده  است.

به گزارش عصر همدان؛ موزیک ویدئویی از خواننده انقلابی سینا ابگون در واکنش به تبعیض طبقاتی و ووعده های دروغین مسئولین انتشار داده  شده است.

آخرین مطالب