عکس نوشته/ ما برای مسائل اقتصادی انقلاب نکردیم

آخرین ویرایش در:
عکس نوشته ای در خصوص شهید طائفی از زبان همرزمش انتشار داده شده است.

به گزارش عصر همدان؛ شهید دارای اخلاقی اسلامی و رضایت بخش بود این مهم را در مصاحبه با یکی از دوستان شهید بنام حجت الله نیک سرشت که می گوید ایرج در کمک به دیگران از لحاظ مالی نیز کوتاهی نداشت متوجه شدیم.

نیک سرشت افزود: روزی به ایرج گفتم وضع حقوق خودمان هم خوب نیست که ایرج جواب داد فلانی بدان ما برای مسائل اقتصادی انقلاب نکردیم، که این موضوع جای بسی تأمل و تفکر است.

آخرین مطالب