چرا بسیج حقیقتی شبیه به افسانه ها است؟

ایجاد شاکله ای از یک بدنه فعال در هر جامعه برای آمادگی در شرایط خاص و ویژه قطعا یک برجستگی ممتاز برای آن جامع به شمار خواهد رفت.بسیج این برجستگی جامعه ایرانی است.

به گزارش عصر همدان؛ انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید و توانست نام خود را به عنوان مهمترین تکانه ی قرن حاضر ثبت کند که دو بلوک شرق و غرب بر تمام جهان سایه افکنده بودند.

در واقع جهان و مقدرات آن باید بر اساس این نظام دو قطبی میان بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق به رهبری جمهوری سوسیالیستی شوروی رقم می خورد.

در چنین وضعیتی از دنیای دو قطبی حرکتی با یک بدنه فعال و انگیزه مردمی و الهی با رهبری مردی از تبار اندیشمندان و مصلحان اجتماعی توانست علی رغم میل باطنی این دو بلوک بر رژیم مقتدر و استبدادی پیروز شود.

در واقع حضور بسیج کنندگی از همان ابتدا آغاز شده بود و بدنه فعال ملت با رهبری اندیشمندی انقلابی شروع به آغاز حرکتی خدامدارانه کرده بود.

این حرکت خداباورانه در بدنه فعال ملت بعد از پیروزی انقلاب نام و سازمان رسمی به نام بسیج‌گرفت و کم کم به یک نهاد مترقی و رسمی در ساختار نظام نوپای جمهوری اسلامی بدل گشت.

بسیج مستضعفین به معنای آمادگی آحاد ملت انقلابی برای هر اتفاق و هر لحظه ای نمونه و مثلی چندان در تاریخ ندارد غیر از همان مردان بزرگی که راه و روشی اینچنین را بر جای گذارده اند.

به تعبیر درست و دقیق بسیجی تمام عیار شخصیتی چون مولی علی (ع) است که همه وجودش را وقف اسلام و خداوند می کند.

بسیج با اینچنین مرام و معیاری در واقعیت چیزی جز شباهت به یک افسانه نیست.

بررسی اقدامات بسیج در طول چهار دهه گذشته در شرایط مختلف زمانی و مکانی پیش آمده در تاریخ این سرزمین بخوبی نمایانگر این مسئله می باشد.

در واقع اگر بگوییم جمله رهبری انقلاب که بسیج را حقیقتی شبه افسانه ها برشمردند عبارتی دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های دقیق است عین حقیقت مطلب را ادا کرده ایم.

بسیج در تمام سالهای سپری شده از پیروزی انقلاب به عنوان نهادی تجمیع کننده و بسیج گر برای حرکت به سمت تمام خوبی ها و فضیلت‌ها از چنان جایگاه برخوردار است که دوست و دشمن، مخالف و موافق قادر به کتمان آن نبوده و نخواهند بود.

شباهت بسیج به افسانه ها از آن جایی دقیق و درست تر است که هرگز در هیچ کدام از افسانه ها و رویاهای انسان ایرانی جمع کثیری از انسانهایی که حاضرند جان خود را برای سعادت و رفاه و عزت یک ملت و در راه یک هدف قرار دهند وجود ندارد.

حضور غیرقابل باور و تاثیر گذار در دفاع مقدس، الهام بخشی در صحنه های ایثار یک ملت، اقدامات جهادی در محرومیت زدایی، جربان سازی در عرصه ی علمی و فرهنگی، مردمی کردن جهاد اقتصادی و ایفای نقش جدی در تولید امنیت پایدار، کارآفرینی و اشتغالزایی در گوشه کنار کشور، بسیج را به عنصری غیر قابل انکاری در تاریخ معاصر کشور بدل کرده است.

غیر از بسیج کدامین افسانه را می توان در جغرافیای تاریخی،فکری و فرهنگی ایرانیان یافت که اینچنین به حقیقت نزدیک باشد؟

حبیب میرزایی

انتهای پیام/م

آخرین مطالب