بیشترین بازدیدها

یادداشت

یادداشت:

دشت اسدآباد با کشت محصول پر آب‌بر یونجه بحرانی‌تر شد

امروز در دشت بحرانی اسدآباد به جای توسعه و گسترش کشت کلزا به عنوان محصولی کم آب بر متوقف و کاهش یافته و این در حالی است که کشت محصولی پر آب بری چون یونجه در پاییز امسال با سرعت زیادی کشت شد.

به گزارش عصر همدان؛ کشت کلزا در دشت ممنوعه بحرانی اسدآباد در سال جدید زراعی ۹۸و۹۹ از هزار و ۳۰۰ هکتار به ۶۸۰ هکتار کاهش یافته است و جای سؤال است که چرا این محصول کم آب بر و استراتژیک و مورد نیاز کشور و به یک معنا نجات دهنده منابع اب دشت اسدآباد به جای توسعه و گسترش متوقف و کاهش یافته در عوض کشت یونجه در پاییز امسال با سرعت زیادی در شهرستان گسترش پیدا کرده است؟

توسعه بیش از حد یونجه به عنوان محصول پر آب بر برای دشت ممنوعه بحرانی اسدآباد همان بلایی را بر دشت خواهد آورد که توسعه کشت یونجه بر سر شهرستان‌های کبودرآهنگ فامنین و قهاوند آورد؛

در شرایطی که وضعیت دشت از ممنوعه به ممنوعه بحرانی تبدیل شده است و نیاز حیاتی است که سفره های زیرزمینی به عنوان تنها منبع حیات دشت حفظ شود چرا توسعه محصولات کم آب بر به جای گسترش متوقف و کاهش می یابد؟

بی شک اگر کار ترویجی قوی صورت می‌گرفت و کشاورز از هر هکتار کلزا به جای دو تا سه تن در هکتار ۵تا ۶ تن برداشت می کرد این محصول کم آب بر را کشت می کرد و صرفه جویی بزرگی برای منابع حیاتی اب دشت اسدآباد صورت می گرفت.

برای توسعه محصولات کم آب بر دو راه حل وجود دارد؛ یا قیمت این محصولات مانند کلزا و گندم باید افزایش یابد یا راه حل دوم افزایش تناژ محصول در هکتار است که بدست جهاد کشاورزی قابل تحقق است.

اکنون بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی شهرستان به سیستم بارانی تبدیل شده است؛ به طوری که سیستم بارانی راندمان آن ۶۰ درصد است و نزدیک ۲۰ درصد آب آن در هوا تبخیر می شود در حالی که سیستم قطره ای ۹۰ درصد است و ۳۰ درصد اختلاف سهم بزرگی در حفظ منابع حیاتی آب شهرستان دارد.

سیستمی که شاید چند سال قبل جوابگو بود اما بی شک در سال های آینده پاسخگوی منابع محدود اب دشت نخواهد بود و برای حفظ ته مانده منابع آب دشت باید از سیستم قطره ای استفاده کرد.

اگر سالها قبل مدیریت می شد که کشاورز حداقل درصدی از زمین خود را با یارانه دولتی به سیستم قطره ای اختصاص دهد و تمام زمین خود را سیستم بارانی نمی کرد بی شک الان صرفه‌جویی بزرگی به نفع سفره های آب زیرزمینی دشت انجام می شد.

علاوه بر دها مزیت دیگر سیستم قطره ای از جمله راندمان بالا هزینه پایین کارگری و عدم تبخیر و تناژ بالا محصول هدف نهایی اقداماتی همچون نصب کنتور و انسداد چاه ها غیرمجاز باید حفظ منابع محدود آب زیر زمینی باشد و همگرایی بین جهاد کشاورزی و آب منطقه ای نیاز ضروری است.

یکی مدیریت عرضه آب را با دقت انجام دهد و دیگری مدیریت مصرف آب را با برنامه ریزی با نفع کشور و مردم حفظ سفر های آب زیر زمینی بایستی انجام دهد.

محمد احمدی

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب