بیشترین بازدیدها

یادداشت

کلیپ:

مردم همدان در پاسخ به اقدامات اغتشاشگران چه گفتند؟

آخرین ویرایش در:
مردم همدان  اقدامات اغتشاشگران در تخریب اموال عمومی را محکوم کردند.

 

به گزارش عصر همدان؛ به دنبال افزایش قیمت بنزین برخی از اغتشاشگران با تخریب اموال عمومی سعی در بر هم زدن امنیت و آرامش کشور را داشتند

در این خصوص مردم استان همدان با اعلام برائت از این افراد این نوع نحوه اعتراض را که منجر به اغتشاش شده را محکوم کردند.

 

آخرین مطالب