امام جمعه درگزین:

کارگروه های مجمع عالی بسیج به دنبال مطالبه گری عالمانه باشند

امام جمعه شهرستان درگزین گفت:مجمع عالی بسیج و کارگروه فرهنگی آن باید به دنبال راه منطقی و قانونی موثر جهت مطالبه گری از دستگاه ها باشند.

به گزارش عصر همدان؛ حجت السلام خلیل ربیعی صبح امروز در نشست کارگروه فرهنگی مجمع عالی بسیج رزن و درگزین عنوان کرد: مجمع عالی بسیج ظرفیت خوبی در جهت فعال کردن مطالبه گری درست و منطقی در مسیر قانون از ادارات و نهادها است.

وی با بیان اینکه ما به دنبال فعال کردن ظرفیت های راکد و دستور العمل بر زمین مانده فرهنگی هستیم گفت: در این اقدام بیش از همه موارد به جدیت و ثابت قدم بودن اعضای کارگروه ها و همکاری نهادها نیاز است.

ربیعی زنده کردن مطالبه گری روش مند و مدبرانه را یکی از مهمترین عوامل احیا قوانین انجام نشده دانست و ادامه داد: دستگاه ها باید از مطالبه گری کارگروه های مجمع در جهت رشد کارآمدی خود بهره ببرند.

وی داشتن برنامه مشخص و مدون در جهت مطالبه گری را رمز تداوم کار بر شمرد و گفت: ابزار رسانه های محلی می تواند شاخص ترین وسیله در جهت پاسخگو کردن دستگاه ها باشد.
رئیس مجمع عالی بسیج رسانه های اجتماعی را همچون وسیله های دیگر دارای کاربردهای مثبت و منفی برشمرد و تصریح نمود:ما باید به بهترین شکل ممکن پس از احصا وظایف دستگاه های فرهنگی و مطالبه اجرای صحیح وظایف دستگاه ها از رسانه های نوین بهره ببریم.

وی رسانه ها را بلندگوی مطالبه گری عنوان کرد و خاطرنشان کرد: مطالبه گری در دنیای امروز با رسانه ها پیوند خورده است.

امام جمعه درگزین اظهار کرد: یکی از مهمترین کارکردهای کارگروه های مجمع عالی بسیج تحقیق و پژوهش برای اشراف بر مسائل است.

وی مطالبه گری صحیح را یکی از موانع ایجاد بحران و نارضایتی اجتماعی دانست و تاکید کرد: بیش از ۹۰ درست مسائل،مشکلات و مطالبات از دولت است که باید بر اساس قانون مطالبات را مطرح کرد.

انتهای پیام/م

آخرین مطالب