«مولوی» یا «گیاه‌شناس»؛ شورا تصمیم می‌گیرد

به گزارش عصر همدان،‌ سیدحسین جعفری با بیان اینکه هر یک از اعضای شورای شهر بر اساس قانون می‌تواند از  مرخصی استفاده کند اظهار کرد: قانونگزار درباره غیبت نیز تعداد روز معینی را مشخص کرده و پس از آن نیز تکلیف را روشن کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مسؤول رسیدگی به موضوع غیبت هر یک از اعضا، خود شوراست افزود:‌ در صحن شورا درباره تأخیرها و غیبت‌ها توسط اعضا تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان با بیان اینکه هر یک از اعضای شورا می‌تواند از یک ماه مرخصی استفاده کند تصریح کرد: آقای مولوی از یک ماه مرخصی خود استفاده کرده است اما نیاز به زمان بیشتری داشته و نتوانسته در موعد مقرر بازگردد.

وی ادامه داد: قانون شوراها می‌گوید هر کسی به هر دلیل نتوانست در شورا شرکت کند که این مدت نباید بیشتر از ۶ ماه باشد، عضو علی‌البدل جانشین می‌شود.

جعفری با بیان اینکه وقتی میزان مدت غیبت بیشتر از دو ماه شد، آقای گیاه‌شناس به عنوان علی‌البدل ورود کرد خاطرنشان کرد: آقای مولوی کمتر از ۶ ماه از زمان غیبت برگشته بنابراین باید مستندانی را به صحن شورا ارائه دهد و اگر اعضای شورا به این جمع بندی رسیدند که غیبت موجه است، آقای مولوی به صحن بازمی‌گردد و در غیر این صورت شورا با عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی ادامه می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه آقای مولوی مستندات خود را به شورا ارائه می‌دهد گفت:‌ در صورت وجود هر نوع اعتراض هیأت حل اختلاف استان به مسأله ورود می‌کند و تصمیم گیری می‌کند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان تأکید کرد:‌ اهمیت این مسأله وظیفه شورای شهر را بیشتر می‌کند تا با دقت بیشتری موضوع را بررسی تا حق فردی در این زمینه ضایع نشود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

آخرین مطالب