بیشترین بازدیدها

یادداشت

«مولوی» یا «گیاه‌شناس»؛ شورا تصمیم می‌گیرد

به گزارش عصر همدان،‌ سیدحسین جعفری با بیان اینکه هر یک از اعضای شورای شهر بر اساس قانون می‌تواند از  مرخصی استفاده کند اظهار کرد: قانونگزار درباره غیبت نیز تعداد روز معینی را مشخص کرده و پس از آن نیز تکلیف را روشن کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مسؤول رسیدگی به موضوع غیبت هر یک از اعضا، خود شوراست افزود:‌ در صحن شورا درباره تأخیرها و غیبت‌ها توسط اعضا تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان با بیان اینکه هر یک از اعضای شورا می‌تواند از یک ماه مرخصی استفاده کند تصریح کرد: آقای مولوی از یک ماه مرخصی خود استفاده کرده است اما نیاز به زمان بیشتری داشته و نتوانسته در موعد مقرر بازگردد.

وی ادامه داد: قانون شوراها می‌گوید هر کسی به هر دلیل نتوانست در شورا شرکت کند که این مدت نباید بیشتر از ۶ ماه باشد، عضو علی‌البدل جانشین می‌شود.

جعفری با بیان اینکه وقتی میزان مدت غیبت بیشتر از دو ماه شد، آقای گیاه‌شناس به عنوان علی‌البدل ورود کرد خاطرنشان کرد: آقای مولوی کمتر از ۶ ماه از زمان غیبت برگشته بنابراین باید مستندانی را به صحن شورا ارائه دهد و اگر اعضای شورا به این جمع بندی رسیدند که غیبت موجه است، آقای مولوی به صحن بازمی‌گردد و در غیر این صورت شورا با عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی ادامه می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه آقای مولوی مستندات خود را به شورا ارائه می‌دهد گفت:‌ در صورت وجود هر نوع اعتراض هیأت حل اختلاف استان به مسأله ورود می‌کند و تصمیم گیری می‌کند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان تأکید کرد:‌ اهمیت این مسأله وظیفه شورای شهر را بیشتر می‌کند تا با دقت بیشتری موضوع را بررسی تا حق فردی در این زمینه ضایع نشود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

آخرین مطالب