گزارش ویدئویی؛

ثمره اعتماد به آمریکا با گویش شیرین همدانی

آخرین ویرایش در:
مردم همدان از عدم  اعتماد به آمریکا و نداشتن تاثیرات  مذاکرات بر کشور گفتند.

 

به گزارش عصر همدان؛ مردم همدان با توجه به تجربه ناموفق برجام و سابقه طولانی غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، از بدعهدی این کشور در برجام و عدم تاثیر مذاکرات بر زندگی اشان گفتند.

آخرین مطالب