افتتاح نمایشگاه وقف آستان مقدس امامزاده عبدالله

نمایشگاه وقف در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) با حضور معاون سازمان اوقاف کشور، افتتاح شد.

به گزارش عصر همدان؛ به مناسبت هفته وقف، نمایشگاه وقف در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) با حضور معاون سازمان اوقاف کشور، افتتاح شد و سپس به غباررویی این بارگاه ملکوتی پرداختند.

 

آخرین مطالب