بیشترین بازدیدها

یادداشت

فعالان در طب سنتی ساماندهی می‌شوند

به گزارش عصر همدان، علی گودرزی اظهار داشت: برخی افراد غیر پزشک اقدام به مداخله در امر درمان بیماران در قالب طب سنتی می کنند.
وی اضافه کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیشگیری از فعالیت این طیف از افراد و سامان دادن به فعالان این بخش، در آیین نامه تدابیری را اتخاذ کرده است.
مدیر اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اسناد و مدارک این افراد توسط دانشگاه علوم پزشکی دریافت شده و پس از بررسی، در صورت داشتن صلاحیت علمی و عملی و تجربه کافی در اختیار وزارتخانه قرار می گیرد.
گودرزی افزود: حوزه طب سنتی وزارت بهداشت و درمان پس از بررسی پرونده ارسالی از دانشگاه علوم پزشکی مجوز صادر می کند.
وی بیان کرد: فعالیت افراد غیر پزشک در حیطه طب سنتی و مداخله در امر درمان آسیب های جبران ناپذیری به افراد وارد کرده است.
۳۰ پزشک در همدان شامل ۲۷ پزشک عمومی دوره دیده و سه متخصص و عضو هیات علمی در حیطه طب سنتی فعالیت دارند اما آماری از افراد غیر پزشک فعال در این حوزه در دست نیست.

منبع: ایرنا

آخرین مطالب