بیشترین بازدیدها

آشپزخانه مرکزی صحن حضرت زهرا(س) واقع در نجف

آخرین ویرایش در:
گزارش تصویری ای از  آشپزخانه مرکزی صحن حضرت زهرا(س) واقع در نجف تهیه شده است.

 

به گزارش عصر همدان؛ گوشه گوشه پیاده روی اربعین پر از زیبایی هاست و هر کس به اندازه توان خود در این مسیر کمک می کند.

در نجف اشرف و در آشپزخانه مرکزی صحن حضرت زهرا(س) عده زیادی از خادمان موکب قمر بنی هاشم روزانه و برای هر وعده مشغول پخت غذا هستند.

آخرین مطالب