بیشترین بازدیدها

گزارش تصویری؛

ایستگاه های صلواتی زائران حسینی از همدان تا اسدآباد

همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و افزایش بازگشت زوار حسینی ایستگاه صلواتی در نقاط مختلف استان همدان به پذیرایی از زوار حسینی پرداختند.

به گزارش عصر همدان؛ امروز در اربعین حسینی ایستگاه های صلواتی استان همدان پذیرای زائران امام حسین(ع) و یارانش بودند.

آخرین مطالب