کلیپ| مشک برداشت که سیراب کند دریارا…

آخرین ویرایش در:

به گزارش عصر همدان؛  اولین روایت داستانی گروه اختصاصی متنا از راهپیمائی اربعین انشار داده شد.

#حب_الحسین_یجمعنا
#ایران_و_العراق_لایمکن_الفراق
#روایت_اربعین

 

آخرین مطالب