بیشترین بازدیدها

یادداشت

نباید برای مطالبه تعهدات قانونی مان به دیپلماسی التماسی رو آوریم

به گزارش عصر همدان، اکبر رنجبرزاده  با اشاره به بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی، اظهار کرد: طبق قوانین بین المللی دیپلماتهای همه کشوره ا از مصونیت برخوردار هستند و حال اتهام زنی به یک دیپلمات در هر کشوری نمیتواند موجب بازداشت او شود.

 وی با اشاره به اینکه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی به ناحق بازداشت شده، گفت: انتظار می رود که وزارت امور خارجه فعالانه تر موضوع بازداشت دیپلمات ایرانی را پیگیری کند تا اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران حفظ شود و این امر نیازمند پیگیری مداوم و جدی است.

دبیر هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه سؤال از آقای ظریف برای کوتاهی وزارت امور خارجه در خصوص پیگیری آزادی دیپلمات ایرانی در مجلس در دست پیگیری و انجام است، افزود: البته در کمیسیون امنیت ملی این موضوع در دست بررسی قرار گرفته و ادامه دارد اما انتظار میرود که موضوع به فراموشی سپرده نشود و به صورت روزانه و مداوم مورد پیگیری قرار بگیرد.

عدم پیگیری موضوع آزادی دیپلمات ایرانی به بهانه امتیاز گیری از اروپا یک ضعف دیپلماسی است

وی تأکید کرد: هر نوع عقب نشینی برای امتیازگیری از اروپا در عرصه دیپلمات ایرانی به عنوان یک برگ برنده پیش رونده نیست بلکه یک نوع ضعف دیپلماتیک محسوب میشود.

رنجبرزاده ادامه داد: اینکه ما مواضع قاطع، قانونی و محکم و به حق را نادیده بگیریم تنها برای اینکه بتوانیم امتیاز بگیریم، این یک نوع دیپلماسی فعال نیست بلکه دیپلماسی التماسی محسوب می شود و اگر چنین انجام شود، نقطه ضعف دیپلماسی است.

وی با بیان اینکه بعضا گفته شود که به صورت مخفی و یا غیرعلنی برای آزادی دیپلمات ایرانی در تلاشیم، پذیرفته و زیبنده دیپلماسی کشور نیست، افزود: ما هر کجا اقتدار را کنار گذاشتیم و از مسیرهای دیگری مطالبات به حق مان ا پیگیر بودیم، آنجا به حقوق حقه جمهوری اسلامی نرسیدیم؛ بنابراین این مسیر، مسیر مردودی است و باید با اقتدار خواسته به حق را در عرضه آزادی دیپلمات ایرانی دنبال کنیم؛ نه اینکه برخی مواضع مان را کاهش دهیم و به حاشیه ببریم و پیگیری را مخفی و دنبال مطالبات دیگری باشیم.

آخرین مطالب