استاد گلریز خطاب به هنرمندان: 

اظهارنظرهای بدون اطلاع آب به آسیاب دشمن ریختن است

خواننده و هنرمند انقلابی کشورمان با بیان اینکه مسئولیت هنرمندان در جامعه بسیار سنگین است افزود:  اظهار نظرهای بدون اطلاع برخی هنرمندان در برخی مسائل همچون دختر آبی ریختن آب بر آسیاب دشمن است.

 محمد گلریز، هنرمند انقلابی کشورمان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ با اشاره به حواشی اخیر پیش آمده در خصوص دختر آبی، محیط استادیوم ورزشی را محل مناسبی برای حضور بانوان ندانست و گفت: باید جو استادیوم برای ورود بانوان مناسب شود؛ چرا که شاهدیم این محیط با الفاظ رکیکی که اغلب در بین تماشاگران استفاده می شود شایسته بانوان ما نیست.

گلریز در ادامه به دشمنی و عناد دیرینه آمریکا با ایران اشاره کرد و گفت: این دشمنی دیرین باعث می شود که از هر مسئله به عنوان علم عثمان استفاده کنند و در پی ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشند.

وی با اشاره به فرهنگ غنی کشور اسلامی ایران گفت: هنرمندان هم به راحتی نباید تحت تاثیر هر حرفی قرار بگیرند و باید منطقی عمل کنند ولی باید ریشه ای با آن برخورد شود. این جای تاسف است که شخصی بخواهد موضوعی را بدون اطلاع کافی بیان کند، لذا باید موشکافی کرد که آیا اصل این کار درست است یا خیر؟

این هنرمند انقلابی ادامه داد: هنرمندان به عنوان یک الگو در جامعه مطرح هستند و باید حواسشان را جمع کنند که با صحبت هایشان آب به آسیاب دشمن نریزند و باید مسئولیت پذیر باشند و منصفانه قضاوت کنند و اگر حرفی می زنند  با آگاهی کامل بگویند و همه جوانب کار را در نظر بگیرند بعد اظهار نظر کنند.

وی در خصوص لزوم آموزش سواد فضای مجازی برای هنرمندان و ورزشکاران گفت: دشمن به هر وسیله ای می خواهد مردم ما را تحت تاثیر قرار دهد و فضای مجازی هم یکی از این وسایل است و اگر قرار است آموزش صورت گیرد باید با کمک صدا و سیما باشد و با استفاده از اساتید بی طرف برخی مسایل رسانه ای به مردم و هنرمندان آموزش داده شود.

انتهای پیام/

 

آخرین مطالب