بیشترین بازدیدها

یادداشت

عبرت های عاشورایی؛

خواص بی بصیرت واقعه تلخ عاشورا را رقم زدند/امثال شمر یا تطمیع شدند یا تطمیع کردند

در طول تاریخ، آنانی که وقایع تلخی همچون عاشورا را رقم زدند، بی تردید خواص بی بصیرتی بودند که به واسطه مستقیم دشمنان دین، یا تطمیع کردند و یا تطمیع شده و هم پیاله آنان شدند.

به گزارش عصر همدان؛ تاریخ شناسی می گفت در واقعه تلخ و جانسوز عاشورای ۶۱ هجری قمری آنچه که بیشتر از همه دردآور بود جدال حق و باطل در فضایی غبارآلود و فتنه انگیز بود و مهمتر تأثیر خواص بی بصیرت بر جریان فتنه ای که به شهادت پاک ترین انسان های روی زمین در ظهر عاشورا ختم شد و آن همه مصائبی که بر خاندان عصمت و طهارت گذشت.

خواص بی بصیرت در واقعه جانگداز عاشورا یا تطمیع کردند یا تطمیع شدند.
عبیدالله ابن زیاد که او را ابن مرجانه می خواندند با لباس مبدل وارد کوفه شد و هزاران نفر از کوفیانی را که خود نامه برای امام حسین(ع) فرستاده بودند تا بگویند حسین(ع) عالم به شما برای حیای اسلام نیاز دارد، وفا نکردند.
کوفیان و بیشتر خواص بی بصیرتی که فریب وعده های ابن مرجانه را خوردند، امام حسین(ع) را خارجی خواندند و از رفتن به سوی او خودداری کردند.

ابن زیاد کوفیان را با پول های بسیار از مال بیت المال تطمیع کرد، گاهی دیگر هم ابن مرجانه از طریق احادیث جعلی بزرگان و خواص بی بصیرت را فریب داد و با وارونه جلوه دادن اسلام، اسلامی دیگر برای کوفیان شناساند.
یادمان نرود، عبیدالله ابن زیاد همان کسی بود که با لباس مبدل، مکر، تزویر و ریا وارد کوفه شد، آن زمان آنقدر فتنه خواص بی بصیرت اوج گرفت تا در فضایی غبارآلود شناخت حق از باطل دشوار شد و همان هایی که پسر پیامبر(ص) را به کوفه دعوت کردند خود بر آن بزرگوار راه را بستند، آبش ندادند و شمشیر کشیدند.

در طول تاریخ جدال حق و باطل وجود داشته است و اما در وقایع تلخ تاریخی و یا حتی در دوران کنونی آنچه بر سر مسلمان و آزادیخواهان جهان می آید همه و همه به دلیل اعمال نفوذ خواص بی بصیرت و عالم نماهایی است که به اسم دین برای ضربه زدن به اسلام مذهب سوءاستفاده می کنند.

شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی که زاییده تفکر پوچ استکبار جهانی برای بی هویت ساختن اسلام از درون حقیقی آن است، این روزها بیشتر از همیشه با به فریب دنیاپرستان یا خرافه پرستان گروهک های تروریستی همچون داعش را شکل داده اند.

یک روز صهیونیست کودکش را به میدان مبارزه علیه بی پناهان فلسطینی تحریک می کنند و روز دیگر آل سعود را به جان مردمان یمن می اندازند و گاهی هم سر از نیجریه در می آورند و شکنجه شیخ زکزاکی ها را به راه می اندازند.

اما آنچه که مهم است تشخیص حق از باطل در فضای غبارآلود فتنه است تا کسی با شمریان زمانه هم پیاله نشوند. معیار و شاخص اصلی هم بدون تردید قرآن و عترت توأمان با هم است.
فاطمه زنگنه
انتهی پیام/

آخرین مطالب