دبیر شورای صنفی دانشکده فنی منابع طبیعی تویسرکان:

تبعیض در دانشکده فنی منابع طبیعی تویسرکان به انواع مختلف اعمال می شود

دبیر شورای صنفی دانشکده فنی منابع طبیعی تویسرکان با بیان اینکه تبعیض در این دانشکده به انواع مختلف اعمال می شود گفت: توزیع ناعادلانه منابع مهمترین مشکل دانشکده فنی منابع طبیعی تویسرکان است.

حسین سلطانی متهور در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی عصر همدان، با بیان اینکه دانشکده فنی منابع طبیعی تویسرکان با دارا بودن حدود ۴۰۰دانشجو‌ یکی از دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا است اظهار داشت: بدلیل شکاف های مرکز‌ و پیرامون مشکلات بصورت طبیعی در پیرامون بروز خواهند کرد.

وی افزود: به دلیل همین شکاف ها بین مرکز و پیرامون مشکلات دانشکده تویسرکان بیش از حد معمول مشکلات سایر دانشکده های اقماری دیگر است.

دبیر شورای صنفی دانشکده فنی منابع طبیعی تویسرکان عنوان کرد: توزیع ناعادلانه منابع را می توان مهمترین مشکل دانشکده فنی منابع طبیعی تویسرکان دانست.

سلطانی متهور در ادامه با اشاره به مشکلات عدیده این دانشکده اضافه کرد: کیفیت پایین غذاها،عدم وجود امکانات اولیه تحصیلی، فقدان تجهیزات همانند سالن مطالعه در خوابگاه و پایین بودن سطح امکانات بهداشتی در خوابگاه و آشپز خانه از جمله مشکلات خوابگاها و دانشگاه است.

وی با اشاره به بالابودن هزینه های اجاره بها و … گفت: با وجود این همه مشکلات هزینه های دریافتی اجاره بهای خوابگاه بسیار سنگین و‌ ناعادلانه است،درحالی که سایر خوابگاه ها در پردیس های مرکزی با امکانات مجهزتر و مناسبتر اجاره بهای کمتری از دانشجویان دریافت می کنند.

دبیر شورای صنفی دانشکده فنی منابع طبیعی تویسرکان خاطر نشان کرد: طی مذاکرات و نامه نگاری های گوناگون،مشکلات صنفی رفاهی دانشجویان دانشکده فنی منابع تویسرکان را به گوش مسئولین مربوطه رسانده ایم‌ اما متاسفانه تا کنون پاسخی دریافت نکرده ایم.

سلطانی متهور با بیان اینکه مسئولین مربوطه به انتقادات به حق دانشجویان پاسخ های مناسبی نداده اند تاکید کرد: با وجود این مشکلات همواره شورای صنفی دانشکده فنی منابع طبیعی توسرکان پیگیر‌ امور صنفی رفاهی دانشجویان خواهد بود.

تصاویر تکمیلی:

انتهای پیام/

آخرین مطالب