کارشناس مسائل اقتصادی:

مدیران بانکی اعتقادی به اجرای احکام بانکداری اسلامی ندارند

آخرین ویرایش در:

 

کارشناس مسائل اقتصادی، با انتقاد از اینکه بسیاری از مدیران بانکی اعتقادی به بانکداری اسلامی ندارند گفت: با توجه به ثبت روز بانکداری اسلامی به نام جمهوری اسلامی ولی متاسفانه هنوز بسیاری از بانک های ما بوی ربا می دهند و هرچقدر اصلاح این نظام بانکی به عقب بیافتد گناه مالی و پولی به گردن رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و روئسای شبکه بانکی کشور است.

 

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان، با بیان اینکه امتیاز نام گذاری روز بانکداری اسلامی  در سال ۱۳۶۲ به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده گفت: امروز در کشورهای غربی صدها موسسه پولی و مالی به شیوه اسلامی عمل می کنند اما متاسفانه در بانک های کشور خودمان این موضوع دیده نمی شود و بسیاری از مدیران بانکی اعتقادی به اجرای احکام بانکداری اسلامی ندارند.

شیخی، گفت: بسیاری از بانک های ما شبهه ناک اند و متاسفانه بوی ربا می دهند  که باید عملکردشان اصلاح شود.

وی، با تاکید براینکه امروزه رئیس جمهور، وزرا و معاونین رئیس جمهور صراحتا از اقتصاد سرمایه داری  حمایت می کنند و این اقتصاد یعنی اقتصاد ربوی ادامه داد: مسئولین حوزه مجریه ما متاسفانه اعتقادی به اسلام ندارند و این عیب بزرگی برای نظام ما است که مسئولین در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه نظام بانکی باید اصلاح شود و همواره جز اولویت های مجلس بوده و هست گفت: هرچقدر اصلاح این نظام بانکی به عقب بیافتد گناه مالی و پولی به گردن رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و روئسای شبکه بانکی کشور است.

شیخی، با اشاره بر اینکه نظام بانکداری اسلامی مشخصاتی دارد و مشخصه اصلی این است که برای پول هزینه فرصت قائل نیست افزود: در بانکداری اسلامی بنابر اجرای برخی شرایط عدالت پیاده می شود و در این نظام حق خصوصی تلقی نمی شود و حق عمومی است بنابر این اصل یک بانک نمی تواند  برخلاف سیاست های عمومی نظام اسلامی عمل کند و متاسفانه این کاری است که خلاف آن عمل می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، در پایان با تاکید براینکه در نظام بانکداری اسلامی منابع در حد افراط و تفریط تخصیص پیدا نمی کند خاطر نشان کرد: منابع در جامعه باید به نیازمندی های عمومی تخصیص پیدا کند و اولویت ها رعایت شوند.

انتهای پیام/

آخرین مطالب