اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ابلاغ طرح مجموعه شهری همدان؛

طرح مجموعه شهری، ارتباطی به حریم سیاسی شهرستان‌های همجوار همدان ندارد

اطلاعیه اصلاحی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در خصوص ابلاع طرح مجموعه شهری همدان، خطاب به مردم شریف شهرستان بهار صادر شد.

به گزارش عصرهمدان؛ اطلاعیه اصلاحی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در خصوص ابلاع طرح مجموعه شهری همدان، خطاب به مردم شریف شهرستان بهار صادر شد.

بدنبال ابلاغ طرح مجموعه شهری کلانشهر همدان توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان و بیان این نکته که محدوده مجموعه شهری همدان شامل ۲۷۵۳ کیلومترمربع معادل ۲۷۵.۳ هزار هکتار شامل شهرستان همدان یعنی شهرهای همدان، مریانج، جورقان و شهر جدید حورا و شهرستان بهار شامل شهر بهار، لالجین، مهاجران و صالح آباد است، شاهد پیگیری ها نماینده مجلس و فرماندار شهرستان بهار در خصوص ابلاغ طرح مجموعه شهری کلانشهری همدان بودیم.

نماینده بهار وکبودراهنگ درواکنش به موضوع کلانشهری همدان و الحاق شهرستان بهار گفت: اینجانب مخالف این موضوع هستم و بارها مخالفت خودم را اعلام کرده، به مدیر کل راه و شهرسازی استان هم تاکید کرده ام که چنین اتفاقی نباید بیفتد و خواسته ام توضیحات لازم را ارائه نمایند و از طریق وزارت راه شهرسازی هم موضوع را دنبال خواهم کرد.

اطلاعیه اصلاحی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان خطاب به مردم شریف شهرستان بهار صادر گردید که این اطلاعیه بدین شرح میباشد:

باسمه تعالی

«مجموعه شهری و شاخص هـای آن» در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۳۱ تصویب گردید. این تعریف بر اساس مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۲۶ و به منظور امکان و ایجاد برنامه‌ریزی واحد برای شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور صورت گرفته است.

بر اساس این مصوبه «تمامی شهرهای کشور» بصورت مجموعه هایی در نظر گرفته می‌شوند تا برنامه ریزی های منطقه ای با مدیریت یکپارچه و مدیریت در توزیع متناسب زیرساخت ها در یک پهنه و منطقه صورت پذیرد و از تمرکز خدمات در شهر مرکزی جلوگیری شود. از این گذشته مباحث پدافند غیر عامل هم بر این نکته تاکید دارد و یکی دیگر از اهداف آن توزیع متناسب جمعیت و فعالیت و توسعه پایدار در این محدوده می باشد. و صرفا شهرهای پیرامونی با شهر مرکز یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی خواهند داشت .

لذا تاکید می‌گردد: طرح مجموعه شهری، ارتباطی به حریم سیاسی و تقسیمات کشوری شهرستان‌های همجوار همدان نداشته و این برداشت ناقص رسانه‌ای بوده است.

انتهای پیام/ق

آخرین مطالب