بیشترین بازدیدها

گزارش تصویری؛

نمایی از رخ زیبای فصل خزان اسدآباد در اواسط آذر

اینجا نقطه ای از بخش پیرسلمان اسدآباد است که پاییزش در حال گذر است و چند رنگ بر درختان باقی مانده و بس!

به گزارش عصرهمدان؛ اینجا اسدآباد، نقطه از بخش پیرسلمان است؛ آخرین ماه فصل پاییز در حال گذر است، از این فصل رنگارنگ در این نقطه تنها رنگ های زرد و نارنجی از هزاران رنگ پاییز باقی مانده است و آن هم در حال افتادن از درختان است.

تصاویر ناب از این طبیعت زیبا در مسیر روستای گردشگری حبشی اسدآباد را ببینید.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب