بیشترین بازدیدها

یادداشت

فروش گوشت گوسفندی بیش از مبلغ ۷۰ هزار تومان تخلف است

اکبر سپهری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت گوشت خوب گوسفندی به ازای هر کیلوم ۷۰ هزار تومان و گوشت مخلوط گوسفندی ۵۳ هزار تومان است، اظهار کرد: گوشت گوساله نیز به دلیل افزایش تقاضا در ماه محرم به ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: قیمت گوشت منجمد نیز به ۵۴ هزار تومان در هر کیلو رسیده است که کمبود آن در بازار احساس می‌شود و همین امر بر افزایش تقاضا برای گوشت گوساله تأثیر گذاشته است.

رئیس اتحادیه قصابان همدان با اشاره به اینکه فروش انواع گوشت قرمز بیش از قیمت‌های بالا تخلف است، تصریح کرد: در حال حاضر تقاضا برای خرید دام افزایش یافته است و به همین دلیل هر روز شاهد افزایش نرخ آن هستیم.

وی با تأکید بر اینکه کمبودی در بازار گوشت قرمز وجود ندارد، ادامه داد: اگر دولت بتواند برای تنظیم بازار گوشت قرمز منجمد را توزیع کند می‌توان به کاهش قیمت و رسیدن به یک تعادل در بازار امید داشت.

آخرین مطالب