بیشترین بازدیدها

یادداشت

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان:

بزرگترین بخش ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مسئولین و گشت ارشاد مدیران است

آخرین ویرایش در:
میثم صابریون اظهار کرد: در سال ۸۴ ظرفیت قانونی، پشتوانه ای برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد و هدف اصل ستاد، ایجاد ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نهادینه کردن اصل هشتم قانون اساسی در جامعه است.

به گزارش عصرهمدان؛ میثم صابریون، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در نشست خبری با رویکرد فعالیت ستاد امر به معروف و گشت ارشاد مسئولان در جمع اصحاب رسانه گفت: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بر همگان واضح و تاکید دین و بزرگان است.

وی با بیان اینکه حکم تاریخی حضرت امام(ره) در سال ۵۸ نسبت به تشکیل اداره فراقوه‌ای با عنوان اداره امر به معروف و نهی از منکر بود گفت: سال ۷۱ نام «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» شکل گرفت و نقش این ستاد آن بود که مردم خود امر به معروف کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با بیان اینکه ستاد تا سال ۹۴ موظف شد که کارهای مقدماتی را در راستای امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم انجام دهد و یک نهاد انقلابی، فرهنگی و قراقوه‌ای در فراهم کردن شرایط برای امر به معروف و نهی از منکر کردن مردم است، افزود: در سال ۸۴ ظرفیت قانونی پشتوانه ستاد شد و هدف اصلی ستاد ایجاد ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر نهادینه کردن اصل هشتم قانون اساسی در جامعه است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۲ وظیفه برعهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر است ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر دارای حوزه‌های مختلف است که بزرگترین آن در حوزه مسئولان بوده و گشت ارشاد مسئولین نام دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان افزود: از اواخر سال ۹۷ رویکرد ستاد از حوزه میدانی صرف به سایر عرصه‌های ستاد تغییر یافت و شامل ۱۸ عرصه‌ای شد که در قالب گروه‌های مردمی کارها پیش برود و نقش امروز ستاد پشتیبانی، تسهیل کننده و حمایت کننده گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با بیان اینکه اخیرا گروه‌های میانی مطالبه‌گر بسیاری تشکیل شده است گفت: این حرکت از سال ۹۸ در ستاد تبدیل به گفتمان شده و تاکنون ۱۸۵ تشکل مردمی در ۱۸ عرصه تخصصی در استان شکل گرفته است که البته باید تعداد بیشتر می‌ شد اما در دوره فعلی به دنبال کیفی کردن گروه‌ها هستیم.

صابریون با بیان اینکه آموزش امر به معروف و نهی از منکر در سه حوزه مختلف است گفت: ستاد در حوزه سیاست‌گذاری وارد شده و تمام جوانب را در سلسه مباحث آموزشی بیان و دنبال می کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با بیان اینکه از اهداف ستاد این است که فعالیت مردم در حوزه اجتماعی و فرهنگی و ناظر بر آن فضای مطالبه‌گری تشکیل شود گفت: مردم مطالباتی دارند که باید در بدنه حلقه‌های میانی به آن بپردازیم و به درستی مطالبه‌گری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه فعالیت گروه‌های مختلف مطالبه‌گر مشخص است و ستاد نیز در خصوص امر به معروف و نهی از منکر تخصصی وارد شده و ابدا در این حوزه به دنبال خط کشی نیست، گفت:‌ یکی از اهداف ما گشت ارشاد مسئولان بوده و در این زمینه نیز اقداماتی در حال انجام است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان با تاکید به اینکه امربه معروف و نهی از منکر عرصه‌های مختلفی دارد و یکی هم مربوط به عرصه عفاف و حجاب است، خاطرنشان کرد: فضای ستاد مطالبه‌گری است و ما در این حوزه به دنبال جلوگیری از منکرات در ادارات هستیم.

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب