بیشترین بازدیدها

یادداشت

قول مساعد بورس منطقه ای همدان برای حمایت از منبت کاران تویسرکانی

بهره گیری از بازارهای نوین اقتصادی در حمایت از تولیدکنندگان مبل و منبت، می تواند نقطه پرشی از نظر رونق تولید و کسب کار برای آنان باشد و قول مساعد مدیر بورس منطقه ای همدان برای حمایت از منبت کاران تویسرکانی چنین زمینه ای را فراهم ساخته است.

 

به گزارش عصرهمدان؛ صنعت چوب در تویسرکان قدمتی دیرینه دارد و اما پیشینه مبل و منبت که بخش عمده صنعت چوب این شهرستان را تشکیل می دهد به بیش از ۱۵۰ سال پیش می رسد.

نه تنها تعدادی از استادکاران شهرستان های همسایه از جمله ملایر حرفه خود را از تویسرکانی ها آموخته اند بلکه این هنر این روزها در تبریز هم حرفی برای گفتن دارد و مبل و منبت تویسرکان در استان های مختلف کشور به فروش می رسد.

به تازگی تویسرکان به عنوان شهر ملی منبت گلریز ثبت شده است، طرحی که هیچ دستگاه های برش چوب نوین هم قادر به تولید آن نیست.

این یک مزیت منحصر به فرد است تا مردمان این دیار بتوانند برای رونق تولید و اقتصادی شهرشان از آن بیشتر بهره مند شوند.

با توجه به افتتاح نخستین مرکز تخصصی خوشه مبل و منبت در تویسرکان که هفته گذشته به دست وزیر صمت انجام شد، کارشناسان حوزه اقتصاد، حضور تولیدکنندگان در بازار و بازاریابی صنایع چوب این شهرستان را نقطه جهشی برای تحقق یک اقتصاد پویا در حوزه مبل و منبت می دانند.

و حضور تولیدکنندگان مبل و منبت در بورس آنان را در روند تأمین مالی از آنجا که هزینه ای کمتر از سیستم های بانکی و بازار پول دارد، یاری بهتری می رساند.

ضرورت بهره گیری از بازاریابی مناسب برای فروش تولیدات مبل و منبت

در این باره «محمدمهدی مفتح» نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مبل و منبت تویسرکان بی نظیرترین، با کیفیت ترین و نیز مناسب ترین منبت از نظر قیمت در کشور محسوب می شود، گفت: باید به سمتی حرکت کرد تا از این فرصت و نعمتی که مردم تویسرکان دارند برای پویایی اقتصادی بیشتر این شهرستان بهره گرفت.

وی اظهار کرد: این هنر دست هنرمندان تویسرکانی باید بیشتر از این ها به سایر نقاط کشور معرفی شود تا بازاریابی مناسبی هم برای فروش آن بتوان فراهم ساخت.

نماینده مردم تویسرکان با بیان اینکه امروزه مردم به خوبیی قدر هنر دست را می دانند، افزود: برداشتن گام های مؤثر در مسیر بازارهای نوین برای فروش مبل و منبت، تولیدکننندگان را در رونق گرفتن بیشتر تولیداتشان امیدوارتر می کند.

استفاده از بورس برای تأمین مالی شرکت ها در راستای حرکت در مسیر رونق تولید

به گزارش عصرهمدان؛ تأمین مالی شرکت ها و تعاونی ها در بورس در برخورد با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مبل و منبت، فرصت مناسبی برای آنان در فروش تولیداتشان است، چرا که تا حدودی با کاهش تشریفات اداری، در مسیر تحقق شعار سال که با عنوان رونق تولید مزین شده است می توان گام های اثربخشی برداشت.

حمایت بورس منطقه ای استان همدان از منبت کاران

در این باره «علی اسکندری» مدیر بورس منطقه ای همدان، هم گفت: ارائه کمک های همه جانبه به کارگاه های کوچک و شرکت ها در سال جاری اولویت ما است.

وی با بیان اینکه نزدیک به پنج هزار کارگاه تولیدی مبل و منبت در شهرستان تویسرکان فعال است و تعداد قابل توجهی در این کارها مشغول به کار هستند، اظهار کرد: یکی از اهداف بورس منطقه ای استان همدان حمایت از تولیدکنندگان در این کارگاه ها در تویسرکان به عنوان خاستگاه اصلی مبل و منبت کشور است.

مدیر بورس منطقه ای همدان افزود: شرکت های تولیدی که در بورس فرامنطقه ای حضور دارند می تواند از مزایای بانکی بیشتر، برندسازی و معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

تشکیل یک شرکت مبل و منبت در قالب تجمیع ۴۰ کارگاه برای پذیرفته شدن در بورس فرامنطقه ای

اسکندری در ادامه عنوان کرد: هم افزایی و وحدت در بین تولیدکنندگان مبل و منبت تویسرکان می تواند آنان را در مسیر بورس منطقه ای حرکت دهد و این مهم جز با اتصال زنجیروار شدن ۴۰ تا ۵۰ کارگاه تولیدی مبل و منبت محقق نمی شود.

وی تصریح کرد: هر ۴۰ کارگاه می توانند در کنار یکدیگر یک شرکت تولیدی متوسط راه اندازی کنند و این گونه با در کنار همدیگر قرارگرفتن سرمایه های کوچک راهی برای حضور آنان در بورس فرامنطقه ای آنان فراهم شود و این گونه تأمین مالی شوند.

به گزارش عصر همدان؛ امید است که با تشکیل شرکت های تولیدی مبل و منبت و یکپارچگی منبتکاران و در نهایت حضور در بورس فرامنطقه ای، تویسرکانی ها بتوانند از این فرصت برای رونق تولید بهره لازم را ببرند.

فاطمه زنگنه

انتهای پیام/

آخرین مطالب