بیشترین بازدیدها

یادداشت

کامران گردان رئیس شورا/ حمید بادامی‌نجات نایب رئیس

به گزارش عصر همدان، صبح امروز انتخابات هیأت رئیسه سال دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر همدان با حضور اعضای شورا، فرماندار و معاون سیاسی ـ امنیتی فرماندار همدان برگزار شد و در پایان کامران گردان با رأی قاطع به عنوان رئیس شورای شهر همدان انتخاب شد.

همچنین حمید بادامی‌نجات به عنوان نایب رئیس شورای شهر همدان انتخاب شد.

در انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر همدان، حسین قراباغی، مریم روانبخش و رضوان سلماسی به ترتیب به عنوان منشی اول، دوم و سوم سال دوم دور پنجم شورای اسلامی شهر همدان به مدت یکسال انتخاب شدند.

آخرین مطالب