بیشترین بازدیدها

یادداشت

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات:

مجلس گاهی در راس امور است و گاهی نمی خواهد که در راس امور باشد/هماوردی قانون  قیر و قانون  همسان سازی حقوق

آخرین ویرایش در:
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات به اعتراض اخیر در مجلس اشاره کرد و افزود:  اگر همین اعتراضی که به عدم اجرای قانون واگذاری قیر رایگان در مجلس صورت گرفت؛برای تخلف محرز دولت در اجرای قانون مجلس در افزایش ویکسان سازی حقوق ها صورت می گرفت؛بی شک قانون مجلس اجرا می شد.
به گزارش عصر همدان؛ حمیدرضا حاجی بابایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: روز یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸صحن علنی مجلس شورای اسلامی  محل اعتراض نمایندگان وهجمه رئیس وهیات رئیسه مجلس به نماینده دولت بود.
وی دلیل این موضوع را عدم تمکین دولت از  مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن ۶ میلیون تن قیر رایگان به دستگاههای اجرایی  اعلام کرد و گفت جای تشکر و قدردانی  دارد که در اعتراض به عدم اجرای قانون این موضوع شکل گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد،  من هم با اعتراض کنندگان در کمیسیون برنامه وبودجه در صحن علنی موافق بودم .
وی علت موافقت خود با اعتراض نمایندگان را اینگونه بیان کرد که؛ با اجرایی کردن این مصوبه  هم قانون مجلس اجرایی می شود و هم پروژه های عمرانی به ویژه در مناطق محروم اجرا و اقشاری از جامعه که محرومیت بیشتری دارند ؛منتفع  می شوند.
حاجی بابایی با تشکر از نمایندگان در خصوص اعتراض به عدم اجرای قانون واگذاری قیر رایگان  گفت اما در اینجا یک سئوال مطرح است.
وی سئوال خود را این گونه طرح کرد که، چرا نمایندگان عزیز چنین اعتراض وهجمه ای را برای عدم اجرای قانون افزایش حقوق  وهمسان سازی کارکنان شاغل وبازنشسته در صحن علنی مجلس نداشتند؟؟؟
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات تاکید کرد،  اگر همین اعتراضی که به عدم اجرای قانون واگذاری قیر رایگان در مجلس صورت گرفت؛برای تخلف محرز دولت در اجرای قانون مجلس در افزایش ویکسان سازی حقوق ها صورت می گرفت؛بی شک قانون مجلس اجرا می شد.
وی افزود:  گاهی وقتها مجلس می خواهد ،می شود وبه نتیجه می رسد ؛ به ویژه زمانی که با رئیس مجلس هماهنگ باشد وگاهی سکوت می کند.
حاجی بابایی تاکید کرد: مجلس گاهی در راس اموراست وگاهی نمی خواهد که در راس امور باشد.
انتهای پیام/

آخرین مطالب