بیشترین بازدیدها

یادداشت

باورهای درست و غلط در امر ازدواج؛

خانواده‌ها نباید فرصت طلایی ازدواج را از فرزند کوچکتر بگیرند

آخرین ویرایش در:
یکی از موانعی که به واسطه باورهای اشتباه در قدیم به عنوان یک فرهنگ در جامعه امروزی هم نمود دارد، تعجیل در ازدواج خواهر کوچکتر با وجود خواهر بزرگتر مجرد است که ممکن است آسیب و فشار روانی برای دختر بزرگتر و البته از دست رفتن فرصت ها برای دختر کوچکتر خانواده باشد. بنابراین به گفته سید کمال حسینی یمین، مشاور و کارشناس مسائل خانواده، خانواده‌ها نباید فرصت ازدواج طلایی را از فرزندان کوچکتر خود بگیرند.

به گزارش عصرهمدان؛ یکی از باورهای قدیمی که به عنوان فرهنگ در جامعه نمود داشته و هنوز هم در جامعه امروزی دیده می‌شود، این باور است که در میان خانواده‌هایی با چند فرزند ابتدا باید دختر و یا پسری که سن بیشتری دارند، ازدواج کنند و البته این عقیده و باور در مورد دختران بیشتر است؛

در این باور و عقیده اگر خواهر کوچکتر زودتر از خواهر بزرگتر ازدواج کند، یا به خواهر بزرگتر بی احترامی شده و شأن او زیر سؤال رفته و یا موقعیت ازدواج او به واسطه ازدواج زودتر خواهر کوچکتر به خطر می افتد!

البته این نوع نگاه در جامعه مدرن امروزی بسته به شرایط فرهنگی و نوع تفکر خانواده متفاوت است و بسیار هم دیده می‌شود که خواهر کوچکتر در موقعیت پیش آمده و وجود فرد مورد نظرش ازدواج می‌کند.

در گذشته ازدواج به نوبت سن در بین فرزندان یک خانواده مرسوم بوده ، البته این تفکر همچنان در برخی خانواده‌ها در شهرهای مختلف متفاوت است.

در این زمینه سیدکمال حسینی یمین، مشاور، کارشناس مسائل خانواده و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار عصر همدان؛ با تأیید این موضوع که عدم ازدواج خواهر کوچکتر با وجود خواهر بزرگتر مجرد در جامعه وجود دارد، اظهار کرد: هنوز هم بسیاری از خانواده ها در جامعه ما این را قبول نخواهد کرد که خواهر کوچکتر قبل از خواهر بزرگتر مجرد ازدواج کند، البته منطق هم حکم می کند این اتفاق نیفتد چرا که وقتی خواهر کوچکتر از خواهر بزرگتر ازدواج کند، اولین چیزی که به ذهن مردم خطور می‌کند این است که حتماً دختر بزرگتر مشکلی دارد و شاید ازدواج او هم به خطر بیفتد و نمی گویند هر دوی این خواهر حق ازدواج داشتند.

وی ادامه داد: البته این نوع نگاه بسته به فرهنگ و تفکر یک خانواده در هر شهر و حتی روستاها متفاوت دارد و منطقی این است که ازدواج خواهر کوچکتر قبل از ازدواج خواهر بزرگتر مجرد رخ ندهد چرا که خانواده و مردم این را نمی‌پذیرند اما از یک سن به بعد اشکال ندارد که خواستگار برای دختر کوچکتر هم بیاید و ازدواج کند. این سن نسبت به فرهنگها متفاوت است، به فرض مثال به نظر بنده در شهر همدان یک دختر به ۲۶ یا ۲۷ سالگی رسید، خواهر کوچکتر می تواند قبل از خواهر بزرگتر مجرد ازدواج کند، و نباید خود و خانواده‌اش منتظر ازدواج خواهر بزرگتر مجرد بمانند که بعد او ازدواج کند. در غیر این صورت موقعیتهای ازدواج را از دست می‌دهند.

این کارشناس حوزه ازدواج خطاب به والدین و خانواده‌ها گفت: فرصت ازدواج طلایی را از فرزندان کوچکتر خود نگیرند ، البته ممکن است بسیاری از خانواده‌ها این کار را انجام ندهند اما بهتر است یک سن را برای ازدواج دختران خود مدنظر قرار دهند که اگر دختر بزرگتر ازدواج نکرد، مانعی برای ازدواج دختر کوچکتر نشوند و فرصت را از او نگیرند.

وی تأکید کرد: ازدواج نوبتی دختران بزرگتر قبل از دختر کوچکتر تأثیر منفی بر فرد و موجب آسیب و فشار روانی و کدورت بین اعضای خانواده هم می‌شود

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب