بیشترین بازدیدها

یادداشت

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری همدان مطرح کرد؛

اتمام پل غدیر تا قبل از اربعین و تسهیل در عبور و مرور زائران حسینی

وحید علی ضمیر با بیان اینکه برای ایام اربعین، پل سردار همدانی چندان مرکزیت عبور مرور ندارد؛ گفت: خوشبختانه هر دو پل غدیر و سردار همدانی شرایط خوبی دارند و روز شمار پل غدیر از اتمام آن تا قبل از اربعین خبر می دهد، البته به شرطی که تزریق مالی آن قطع نشود.

وحید علی ضمیر، معاون امور زیر بنایی شهرداری همدان در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان؛ گفت: پل سردار همدانی یک سری مشکلات داشت که آن ها را حل کردیم و در حال حاضر شرایط خوبی دارد، خوشبختانه کار پیش می رود و سطح سوم در حال انجام است.

وی افزود: در پل سردار همدانی کشش کابل ها باید انجام شود که برنامه زمان بندی آن در پاییز امسال به اتمام می رسد.

معاون امور زیر بنایی شهرداری همدان ادامه داد: برای پل غدیر روز شمار نصب کردیم و تقریبا برنامه زمان بندی شده ای دارد که بتن ریزی عرشه کاملا انجام شده و رمپ غربی نیز کامل شده است.

علی ضمیر تاکید کرد: رمپ جنوبی در حال اجراست و رمپ شمالی در حال که یک انحراف ترافیکی داریم باید حل شود.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به پرداخت های خوب و شرایط اجرایی پروژه اگر تزریق همچنان ادامه پیدا کند و تزریق مالی قطع نشود تا قبل از اربعین کار پل غدیر به اتمام می رسد.

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب