معرفی برگزیدگان بخش خیابانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان

آخرین ویرایش در:
با حضور هیأت داوران جشنواره متشکل از عباس جمشیدی فر، حسین صفی و بهناز مهدی خواه برگزیدگان بخش مسابقه تئاتر خیابانی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.

به گزارش عصرهمدان، آرا هیأت داوران در این بخش به شرح زیر اعلام شد:

الف) طراحی فضا

کاندیداها:

– لیلا بیگوند برای طراحی فضا نمایش “محیط بانان شجاع”

– هیام احمدی برای طراحی فضا نمایش “تله من”

– مهدی حبیبی برای طراحی فضا نمایش “یک روز بخصوص”

– میثم کرمی برای طراحی فضا نمایش “یک دنیایی که آدم هاش آبی شن”

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم هیام احمدی برای طراحی فضا نمایش “تله من”

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهدی حبیبی برای طراحی فضا نمایش “یک روز بخصوص”

 

ب) بازیگری خردسال

کاندیداها:

– یوسف بهرام لو برای بازی در نمایش “نان آوران”

– مهرسا مدیحی برای بازی در نمایش “نان آوران”

– محمد صدرا شهبازیان برای بازی در نمایش “غولک های نازنین”

– هوراد حبیبی برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”

برگزیده: دیپلم افتخار و جایزه نقدی مشترکا تقدیم می شود به آقای محمد صدرا شهبازیان برای بازی در نمایش “غولک های نازنین” و خانم مهرسا مدیحی برای بازی در نمایش “نان آوران”

 

ج) بازیگری زن

کاندیداها:

– عسل میرزایی برای بازی در نمایش “یه دنیایی که آدم هاش آبی شن”

– نرگس خاک کار برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”

– آیسودا بشیری برای بازی در نمایش “غولک های نازنین”

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم نرگس خاک کار برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به خانم عسل میرزایی برای بازی در نمایش “یه دنیایی که آدم هاش آبی شن”

 

د) بازیگری مرد

کاندیداها:

– فرامرز غلامیان برای بازی در نمایش “تله من”

– مهدی رسولی برای بازی در نمایش “غولک های نازنین”

– مهران بیات برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”

– میثم میثاقی برای بازی در نمایش “محیط بانان شجاع”

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به آقایان فرامرز غلامیان برای بازی در نمایش “تله من” و مهدی رسولی برای بازی در نمایش “غولک های نازنین”

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهران بیات برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”

 

ه) طرح و ایده

کاندیداها:

– سعید باغبانی و احمد رضا جلیلوند برای طراحی و ایده پردازی نمایش “نان آوران”

– هیام احمدی برای طراحی و ایده پردازی نمایش” تله من”

– مهدی حبیبی برای طراحی و ایده پردازی نمایش “یک روز بخصوص”

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقایان سعید باغبانی و احمد رضا جلیلوند برای طراحی و ایده پردازی نمایش “نان آوران”

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهدی حبیبی برای طراحی و ایده پردازی نمایش “یک روز بخصوص”

 

و) کارگردانی

کاندیداها:

– هیام احمدی برای کارگردانی نمایش “تله من”

– مهدی حبیبی برای کارگردانی نمایش “یک روز بخصوص”

– موسی هدایتی برای کارگردانی نمایش “غولک های نازنین”

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهدی حبیبی برای کارگردانی نمایش “یک روز بخصوص”

 

ز) جایزه ویژه هیات داوران

هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای هوراد حبیبی بازیگر نوجوان نمایش ” یک روز بخصوص” تقدیر می نماید.

انتهای پیام/

آخرین مطالب