بیشترین بازدیدها

یادداشت

یادداشت؛

والدین، اختلال سلوک را جدی بگیرند

اختلال سلوک یکی از متداول ترین اختلالات دوره کودکی و نوجوانی است و بیشتر مراجعات به مراکز مشاوره را شامل می شود و در صورت درمان نشدن هزینه سنگینی مانند ترک تحصیل ، بدهکاری و سومصرف مواد بر خانواده و جامعه خواهد گذاشت.

به گزارش عصرهمدان؛ اختلال سلوک به آن دسته از رفتارهای ضد اجتماعی اشاره دارد که نشان می دهد کودک یا نوجوان در انطباق با انتظارات والدین یا معلمان و یا هنجارهای اجتماعی یا احترام به حقوق دیگران ناتوان است. یکی از نگران کننده نشانه های اختلال سلوک پایداری آن در دوره کودکی و نوجوانی و حتی بزرگسالی است.

پرخاشگری که به صورت ظلم و ستم یا بی رحمی وخسارت به أموال دیگران مشخص می شود به عنوان یکی از خصوصیات اصلی این کودکان در مشکلات مربوط به خانه، مدرسه، ارتباط با دوستان دارای نقش اساسی است و ۵٠ درصد از پسران مبتلا به اختلال سلوک رفتار های ضد اجتماعی را در بزرگسالی نشان می دهند و به میزان بالایی در معرض خطر به ابتلا اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند.

أین اختلال از سنین ۵ و ۶ سالگی شروع می شود و و میزان شیوع در پسران حداقل دو برابر بیشتر از دختران است و رفتارهای ضد اجتماعی والدین، بی توجهی ، نظارت و کنترل ضعیف ، آموزش سطح پایین در کودکان ، هوش پایینتر از میانگین و مشکلات روانی در خانواده می تواند شروع اختلال سلوک را پیش بینی کند.

با توجه به اهمیت رابطه بین والدین و کودکان در پدیدآیی اختلال سلوک آموزش والدین جهت شناسایی بهنگام و پیشگیری از بروز اختلال سلوک بسیار مهم و ضروری است.

احمدقره خانی، دکترای تخصصی روانشناسی

انتهای پیام/

آخرین مطالب