گویی شهید شهبازی می‌دانست روحانیت، خاری در چشم دشمن است

نویسنده اسدآبادی نوشت: شهید محمود شهبازی اولین فرمانده سپاه همدان؛ مردی که آوازه استقامت و مقاومتش نه تنها از زبان همرزمانش در جبهه‌های جنگ بلکه اثبات مقاومت در وصیت نامه اش پیداست، چه زیبا از روحانیت سخن گفته است و آنها را خاری در چشمان دشمن دانسته است.

به گزارش عصرهمدان؛ فاطمه بگزاده در سالروز شهادت شهید محمود شهبازی اولین فرمانده سپاه همدان در سال ۶۱ اشاره ای به وصیتنامه وی داشت و در یادداشتی نوشت: هرگز مپندارید کسانی که در راه خدا شهید شدند مرده اند. بلکه آنها زندگانی هستند که در نزد خدایشان روزی می خورند(آل عمران ۱۶۹)

همیشه خیال می کردم مگر کسی که می میرد می تواند زنده باشد؟ اما حال بی شک تایید می کنم که شهدا نه دیروز نه امروز نه فردا بلکه همیشه زنده اند؛ شهدا امام زادگان عشقی هستند که بارگاه وجودشان تااید برتارک دلهای مومنین و مسلمین می درخشد.

نگاهش چه چنگی به دل می زند، اراده اش هنوز هم زبانزد است، آقای مهندس عشقی از جبهه و جنگ در وجودش شعله ور شده بود که هیچ چیز نتوانست پابندش کند. رفت و جنگید و خوش درخشید. نمی. انم حدس زدید که چه کسی را می گویم؟

او کسی نیست جز حاج محمود شهبازی اولین سپاه همدان؛ مردی که آوازه استقامت و مقاومتش را نه تنها از زبان همرزمانش در جبهه های جنگ و نبرد می توان شنید بلکه کافیست برای اثبات مقاومتش سری به وصیت نامه اش زد.

این شهید بزرگ در وصیتش از روحانیت عجب زیبا یاد کرده است؛ انگار او همه این روزها را می دیده، انگار می دانسته که روزی روحانیت می شود خاری به چشمان دشمن. چه زیبا نوشته به راستی جای تامل دارد.

وصیت نامه اش آذین شده به اینکه همه بزرگانی که به دنبال حق و حقیقت بودن روحانی اند، از جنبش سیدجمال الدین اسدآبادی بگیر تا جنبش نهضت تنباکو، تا جنبش میرزاکوچک خان جنگلی و جنبش امام خمینی؛ اگر کمی منصفانه بنگیریم می بینیم که روحانیت در نقش انقلاب و مسلمانی خوب به پاخواسته است.

شهیدشهبازی از سپاه نیز به نیکی یاد کرده که دشمن از سپاه دلخوشی ندارد و این را نیز با به تروریست نامیدن سپاه توسط دشمن فهمیدیم.

بیاییم چشمهای مان را باز کنیم و بهتر ببینیم. روحانیت در جامعه دینی مانند خورشیدی هستند که اگر نتابند نه ماهی هست و نه ستاره ای.

شهدا این مردان مقاوم خوب میدانستند خوب ها را تفکیک دهند. بیاییم به پاس خون شهدا حرمت بگیریم؛ حرمت مردانی که لباس پیامبر به تن دارند تا هرگز دچار آفت نشویم و سری بزنیم به وصیت شهدا تا دیدمان بازتر و افکارمان لباس پاکی به تن کند.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب