کارشناس مسائل سیاسی:

مقاومت به استعمار ۳۰۰ ساله منطقه غرب آسیا پایان داد

کارشناس مسائل سیاست خارجی، با تاکید بر اینکه مقاومت توانست به روند استعمار ۳۰۰ ساله ی منطقه غرب آسیا پایان دهد تصریح کرد: مقاومت روند جدیدی را رقم زده بطوری که میتوان گفت، تاریخ در مسیر دیگری قرار گرفته و آغاز احیای روند تمدن اسلامی کلید خورده است.

جعفر قناد باشی، کارشناس مسائل سیاست خارجی، در گفتگو با عصرهمدان؛ با بیان اینکه مقاومت در حال حاضر تبدیل به یک راهبرد کلان برای همکاری کشورها جهت برقراری امنیت است گفت: مقاومت در میان راهبرد های نظامی سیاسی یکی از موثرترین راهبردها می باشد که در جهان میشناسیم.

قناد باشی، با اشاره بر اینکه کارشناسان نظامی و استراتژیک که در عرصه تدوین برنامه کلان برای امنیت کشورها کار میکنند مقاومت را، راهی روشن و موثر میدانند افزود: مقاومت به تدریج توسط اندیشمندان کشورهایی که در حوزه مقاومت در جهان هستند به عنوان یک برنامه مدون تبدیل میشود.

وی، با تاکید بر اینکه نتایج مقاومت شیرین و شگفت انگیز است و همین باعث شده در جهان به این مسئله توجه شود خاطر نشان کرد: در سوریه شاهد جنگ جهانی با کشور های حوزه مقاومت بودیم و در این جنگ بسیار پیچیده و شگفت انگیز نیروهای مقاومت با اتکا به شیوه ها توانستند پیروز میدان شوند.

این کارشناس مسائل سیاست خارجی، با بیان اینکه در سوریه هم جنگ شهری بود و هم جنگ چریکی، نظامی، سبک کلاسیک و نامتقارن ادامه داد: مقاومت نقطه عطفی نه تنها در منطقه، بلکه در جهان شد و توانست از همه موانع سرراه عبور کرده و موازنه سیاسی منطقه را تغییر دهد.

قناد باشی، با اشاره بر اینکه آنچه امروز به عنوان تغییر جغرافیایی، سیاسی و نظامی در منطقه غرب آسیا به معنی پیروزی می شناسیم حاصل مقاومت است افزود: مقاومت به معنای اتکا به مردم و نیروی مردمی است.

وی، با تاکید بر اینکه مقاومت توانست به روند استعمار ۳۰۰ ساله ی منطقه غرب آسیا پایان دهد تصریح کرد: مقاومت روند جدیدی را رقم زده بطوری که میتوان گفت، تاریخ در مسیر دیگری قرار گرفته و آغاز احیای روند تمدن اسلامی کلید خورده است.

انتهای پیام/

 

آخرین مطالب