یک سؤال و مطالبه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد؛

آقای مسئول! هزینه رپرتاژها در روزنامه استانی از کجا تأمین می شود؟

معاون درمان علوم پزشکی اسدآباد درحالی گزارش عملکرد خود را در یکی از روزنامه های استانی به چاپ رسانیده و در چند بخش از شبکه اجتماعی این روزنامه منتشر کرده که وضعیت مالی مردم برای پرداخت هزینه های درمانی حال و روز خوشی ندارد.

به گزارش عصرهمدان؛ روز گذشته در یکی از روزنامه های استانی گزارش عملکرد یکی از معاونان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در حالی منتشر شد که اوضاع اقتصادی، درامدی مردم در پرداخت هزینه های بیمارستان خوب نیست و حال و رز خوشی ندارد.

رئیس بیمارستان قائم که با حفظ سمت به عنوان معاون درمان علوم پزشکی اسدآباد عهده دار مسئولیت است و شاید به خوبی نیز از نزدیک با مشکلات پولی و مالی مردم در پرداخت هزینه های درمانی و بیمارستان آگاه است، این روزها در کنار بستر شبکه های اجتماعی که عملکرد خود را گزارش می دهد، اقدام به ارائه رپورتاژی به یکی از روزنامه های محلی استان کرده است.

به نظر میرسد مردم بهترین قاضی برای دیدن تلاش ها، زحمات و بلاشک شاهدی برای کاستی ها و معایب هستند؛ اما می طلبد که آقای معاون، هزینه های رپورتاژ در روزنامه های استانی را اعلام کنند و صدالبته فایده و ثمرات این کار را نیز برای مردم شهرستان شرح دهند.

مردم انتظار دارند که مسئولینشان جهادگونه، هزینه های ایچنینی مانند همین رپورتاژها را در چنین روزهای سختی که بر آنها تحمیل شده، برای هزینه درمان بیماران و کمک به نیازمندان قرار دهند.

عصرهمدان؛ در راستای انجام رسالت خبری خود، منتظر انعکاس پاسخ معاون محترم درمانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد خواهد بود.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب