بیشترین بازدیدها

یادداشت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان:

۲ سال است ستاد تنظیم بازار کنترل اجناس به جز مرغ را رها کرده!

آخرین ویرایش در:
داریوش جودکی با انتقاد شدید از عملکرد ستاد تنظیم بازار کشوری و استانی گفت: دو سالی است که جلسات این ستاد مختص قیمت مرغ است و تمام انرژی اعضا صرف کنترل قیمت مرغ می‌شود، درحالی که بقیه اجناس و دیگر مایحتاج مردم به حال خود رها شده و هیچ نظارتی بر این موضوع نیست.

به گزارش عصرهمدان؛ داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، در ستاد تنظیم بازار استان همدان در استانداری، با انتقاد از عملکرد این ستاد در سطح استان و کشور، اظهار کرد: دو سالی است که جلسات این ستاد مختص قیمت مرغ است و تمام انرژی اعضا صرف کنترل قیمت مرغ می‌شود، درحالی که بقیه اجناس و دیگر مایحتاج مردم به حال خود رها شده و هیچ نظارتی بر این موضوع نیست.

وی با تأکید بر اینکه باید تمامی دستگاه های نظارتی از جمله سازمان صمت، اتاق اصناف و … وارد میدان شده و به وظیفه خود به نحو احسن عمل کنند، افزود: تعزیرات حکومتی نیز مثل سنوات گذشته در کنار انجام وظیفه ذاتی خود با تمام توان‌ برای کمک به سامان دادن این موضوع آماده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان یادآور شد: لازم است من بعد ستاد تنظیم بازار کشوری و استانی تغییر رویه داده و این موضوع را در دستور کارخود قرار دهند.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب