بیشترین بازدیدها

یادداشت

مطالبه/با وجود استقلال دانشکده علوم پزشکی؛

چرا برخی بیماران بدحال اسدآباد به همدان اعزام می‌شوند؟

اسدآباد از ابتدای مهر ماه امسال تاکنون سه بیمار اورژانسی را با بالگرد به همدان اعزام کرده است؛ اینکه در اسدآباد امکان پد بالگرد وجود دارد در نوع خود خوب است اما با وجود مستقل بودن دانشکده علوم پزشکی اسدآباد چرا کمتر از یک ماه چند بیمار به همدان اعزام می‌شود؟

به گزارش عصرهمدان؛ اسدآباد از ابتدای مهر ماه امسال تاکنون سه بیمار اورژانسی را با بالگرد به همدان اعزام کرده است؛ اینکه در اسدآباد امکان پد بالگرد وجود دارد در نوع خود خوب است اما با وجود مستقل بودن دانشکده علوم پزشکی اسدآباد چرا کمتر از یک ماه چند بیمار به همدان اعزام می‌شود؟

از ابتدای مهرماه تاکنون چند بیمار اورژانسی با بالگرد به همدان اعزام شده است!

براساس اخبار معاونت درمان علوم پزشکی اسدآباد از جمله این بیماران یک بیمار ۸۳ ساله تصادفی با خونریزی مغزی، بیمار سقوط شده از ارتفاع با شکستگی مهره های کمر و یک کودک پنج ساله تصادفی با پارگی طحال بوده که با بالگرد به همدان اعزام شدند؛

این درحالی است که اسدآباد دارای دانشکده مستقل و به تبع می بایست دارای متخصصان مختلف باشد؟

اگرچه وجود پد هلیکوپتری و بالگرد در بیمارستان حضرت قائم(عج) در نوع خود یک ظرفیت است اما با استقلال دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، خوب است به مردم گزارش دهند در حوزه تامین پزشک متخصص و امکانات مورد نیاز بهداشتی و درمانی چه کارهایی صورت گرفته است.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب